Golubinačka 26, 22320 Indija, SCG , Tel/Fax: + 381 (0)22 55-77-00 & 55-77-11
Miroslav Mandić (vlasnik i generalni direktor)
kontakt: + 381 (0) 22 55-77-00
GSM: + 381 (0) 63 503-425
E-mail: miroslav.mandic@rockwell.co.rs, office@rockwell.co.rs
Dragana Stipić (menadžer prodaje)
kontakt: + 381 (0) 22 55-77-00
E-mail: dragana.stipic@rockwell.co.rs, prodaja@rockwell.co.rs
Mirela Radić (šef računovodstva)
kontakt: + 381 (0) 22 55-77-00
E-mail: mirela.radic@rockwell.co.rs, nabavka@rockwell.co.rs

................................................................................................................................................................................

:: POTVRDA PIB
Dokumenti kreirani su uz pomoć Adobe Acrobat-a.Ovaj program možete download-ovati ovde.

...............................................................................................................................................................................

“Svesni jake konkurencije i izazova koje tržište i okruženje sa sobom nose, ponoseći se svojom prošlošću, ali uvek gledajući u budućnost, trudimo se da u svakom trenutku ponudimo i pružimo najbolju uslugu. Zahvaljujući visokom standardu usluge i kvalitetnom programu rezervnih delova stekli smo visoku reputaciju kao veoma korektan i pouzdan poslovni partner. Zadovoljni i lojalni kupci su osnov našeg uspeha, a njihove preporuke su naša najbolja reklama. Tradicija poslovanja koju smo izgradili u proteklih 15 godina danas predstavlja pored impozantnog broja poslovnih partnera i veliki broj prijatelja”

gen. direktor Miroslav Mandić