Kao što smo već istakli naše preduzeće sarađuje sa izuzetno velikim brojem preduzeća u Srbiji i Crnoj Gori, koja spadaju u red najrenominoranijih kolektiva čija je prisutnost na tržištu od velikog interesa za privredu naše države i stanovništvo. Preduzeće Rockwell iz Inđije svoje proizvode plasira u sledeće grane industrije: pivarsku, konditorsku, farmaceutsku, hemijsku, mlečnu, mesnu, mlinsko-pekarsku, ind. mineralne vode i sokova, ind. alkoholnih pića i vina, ind. jestivog ulja, ind. prerade voća i povrća, ind. procesne opreme, s tim da su određeni proizvodi usmereni ka rudarskoj industriji i termoelektranama.

............................................................................................................................................................................................

“Svesni jake konkurencije i izazova koje tržište i okruženje sa sobom nose, ponoseći se svojom prošlošću, ali uvek gledajući u budućnost, trudimo se da u svakom trenutku ponudimo i pružimo najbolju uslugu. Zahvaljujući visokom standardu usluge i kvalitetnom programu rezervnih delova stekli smo visoku reputaciju kao veoma korektan i pouzdan poslovni partner. Zadovoljni i lojalni kupci su osnov našeg uspeha, a njihove preporuke su naša najbolja reklama. Tradicija poslovanja koju smo izgradili u proteklih 15 godina danas predstavlja pored impozantnog broja poslovnih partnera i veliki broj prijatelja”

gen. direktor Miroslav Mandić