Svesni važnosti poslovnog imidža naš marketing tim vrlo uspešno odgovara vodećim svetskim trendovima u domenu ove oblasti. Dugi niz godina sarađujemo sa mnogobrojnim firmama u Srbiji i Crnoj Gori koje predstavljaju stub nacionalne privrede i čiji je značaj za stanovništvo izuzetno velik. Izgradili smo odličnu poziciju na domaćem tržištu u izradi proizvoda od gume i postali jedna od vodećih firmi u proizvodnji delova od gume. Brz rast preduzeća omogućile su konstantne investicije u proces proizvodnje, što je rezultiralo proširenju ponude i obima usluga. Svo vreme egzistiranja na tržištu veliku pažnju smo posvećivali razvoju menadžment tima i njegovom usavršavanju. S toga smo danas u mogućnosti da poslovnim partnerima ponudimo proizvode visokog kvaliteta koji su rezultat moderne tehnologije i iskustva. Visok kvalitet proizvoda, konkurentne cene kao i vrlo bliski i fleksibilni poslovni odnosi sa našim kupcima garancija su njihovog zadovoljstva i našeg budućeg razvoja.

............................................................................................................................................................................................

“Svesni jake konkurencije i izazova koje tržište i okruženje sa sobom nose, ponoseći se svojom prošlošću, ali uvek gledajući u budućnost, trudimo se da u svakom trenutku ponudimo i pružimo najbolju uslugu. Zahvaljujući visokom standardu usluge i kvalitetnom programu rezervnih delova stekli smo visoku reputaciju kao veoma korektan i pouzdan poslovni partner. Zadovoljni i lojalni kupci su osnov našeg uspeha, a njihove preporuke su naša najbolja reklama. Tradicija poslovanja koju smo izgradili u proteklih 15 godina danas predstavlja pored impozantnog broja poslovnih partnera i veliki broj prijatelja”

gen. direktor Miroslav Mandić